Súťaž o KIA RIO a ďalšie ceny

ZAPOJTE SA, JE TO JEDNODUCHÉ

7X VÝHRA

1. CENA

AUTOMOBIL KIA RIO

.

2. CENA

ELEKTRICKÁ KOLOBEŽKA

3. CENA

SMARTPHONE

4. CENA

SMARTPHONE

5. CENA

SMART HODINKY

6. CENA

SMART HODINKY

7. CENA

PALIVOVÉ KARTY

Zbierajte nálepky

a vylepte si hraciu kartičku

Za každých 30L získate 1 nálepku. Nálepky nalepte do hracej kartičky. Ak vyplníte všetky políčka vpíšte posledné štyri čísla z karty Tankol do hracej kartičky na miesto nato určené.

Na zadnú stranu hracej kartičky je potrebné vypísať telefónne číslo a podpis. Ak je kartička správne vyplnená vhoďte ju do urny na čerpacej stanici Tankol prevádzka Jarmočná.

Stručné pravidla


 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov

 • V súťaži sú vylúčení zamestnanci firmy Tankol a ich blízke osoby

 • Ta istá fyzická osoba sa môže súťaže zúčastniť toľkokrát, koľkokrát v období trvania súťaže získa nálepky a vyplní kartičku "Hrám o auto!" podľa pravidiel

 • Súťaž prebieha v termíne od 01.06.2021 do 27.05.2022 na čs Tankol Jarmočná, Levočská

 • Žrebovanie sa uskutoční ako verejná udalosť na čs Tankol Jarmočná za účasti notára

 • Vyhrá bude výhrecovy odovzdaná do 14 dní odo dňa žrebovania 


Pravidlá pre zapojenie sa do súťaže

  • Natankovať minimálne 30L na jeden pokladničný doklad (95N, 98N, MN, MN Arctic, LPG)

  30L = 1 nálepka

  60L = 2 nálepky

  90L = 3 nálepky

   Maximálny počet nálepiek, ktoré môže súťažiaci získať za jeden deň na jednej z prevádzok je 3ks

   

  • Vyplniť všetke políčka v súťažnej kartičke " hrám o auto"

  vypísať číslo vernostnej karty Tankol

  telefónne číslo

  podpis


  • Vypísanú kartičku " hrám o auto" vhodiť do urny na čs Tankol Jarmočná
  • Nesprávne vyplnená kartička sa stáva neplatnou

V prípade otázok nás kontaktujte

TANKOL, s.r.o.

SNP 1588/20, Stará Ľubovňa 064 01

+052 432 45 79