PALIVÁ

Pre našu spoločnosť je najdôležitejšie ponúkať kvalitu, preto prísne dbáme nato, aby nádrže na čerpacích staniciach zásobovali len overený a certifikovaný dodávatelia. Všetky pohonné hmoty zodpovedajú prísnym európskym kritériám a normám dôkazom je spokojnosť našich klientov, ktorí s našimi palivami  najazdia tisícky bezproblémových kilometrov.

NATURAL 95

Bezolovnatý automobilový benzín pre spaľovacie motory automobilov.
Natural 95 obsahuje biozložky v zmysle platnej európskej a národnej legislatívy. Je vhodný pre všetky typy zážihových motorov.

NATURAL 98

Hlavnými prednosťami Natural 98 je znižovanie spotreby paliva, znižovanie emisií a vyšší výkon, ochrana citlivých časti motora a palivového systému proti korózii. Užívateľ taktiež ocení obnovenie pôvodného výkonu starších motorov, alebo udržanie lepšej kondície nových motorov.

DIESEL

Motorová nafta je palivo pre vznetové motory s vnútorným spaľovaním. Efektívne spaľovanie, ktoré prispieva k zníženiu spotreby paliva sa vyznačuje nízkou tvorbou usadenín v spaľovacom priestore, bezproblémovým studeným štartom, hladkým chodom motora a nižšou dymivosťou.

DIESEL ARCTIC

Vyššie cetánové číslo prémiovej motorovej nafty má pozitívny vplyv na tichší a hladký chod motora, štartovateľnosť a jazdné vlastnosti, zvyšuje tiež efektívnosť spaľovania. Znižuje tak emisie, zabezpečuje dynamickejší výkon motora a lepšiu akceleráciu. Motorová nafta do - 38C

LPG

Skvapalnený ropný plyn ktorý je zmesou propánu a butánu. Je to palivo s veľmi pozitívnymi vlastnosťami pre upravené motorové jednotky.


AdBlue

Kvapalné aditívum, ktoré sa využíva pri úprave výfukových plynov naftových motorov. Ide o chemicky vysoko čistý vodný roztok močoviny, vyrobený z čistej močoviny a demineralizovanej vody.