Stručné pravidla


 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov

 • V súťaži sú vylúčení zamestnanci firmy Tankol a ich blízke osoby

 • Ta istá fyzická osoba sa môže súťaže zúčastniť toľkokrát, koľkokrát v období trvania súťaže získa nálepky a vyplní kartičku "Hrám o auto!" podľa pravidiel

 • Súťaž prebieha v termíne od 08.01.2024 do 22.06.2024 na čs Tankol Jarmočná, Levočská

 • Žrebovanie sa uskutoční ako verejná udalosť na čs Tankol ul. Jarmočná dňa 22.06.2024 o 15:00

 • Vyhrá bude výhrecovy odovzdaná do 14 dní odo dňa žrebovania 


Pravidlá pre zapojenie sa do súťaže

  • Natankovať minimálne 20 litrov na jeden pokladničný doklad (95N, 98N, MN, MN Arctic, LPG, AdBlue)

  20L = 1 nálepka

  40L = 2 nálepky

  60L = 3 nálepky

   Maximálny počet nálepiek, ktoré môže súťažiaci získať za jeden deň na jednej z prevádzok je 3 ks v prípade tankovania v nedeľu alebo v sviatok 6ks.

   

  • Vyplniť všetky políčka v súťažnej kartičke " Vyhraj auto"

  vypísať :
   -  číslo vernostnej karty Tankol

  -  telefónne číslo

  -  podpis


  • Vypísanú kartičku " Vyhraj auto" vhodiť do urny na čs Tankol Jarmočná
  • Nesprávne vyplnená kartička sa stáva neplatnou

Výhry v súťaži

1. Osobný automobil KIA Sportage – GOLD výbava na pol roka + plná nádrž každý mesiac

 • Automobil výherca získa na dobu určitú: od 24.6.2024 do 20.12.2024

 • Výherca si automobil prevezme od KIA Plavnica - AUTOVENDY SLOVAKIA, kde mu budú určené zmluvne podmienky
 • Plná nádrž sa myslí 95 Natural 40 litrov/mesiac

2. Elektrická kolobežka Bohdán Go Red

3. Viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 V-17/4/20

Hracia kartička

Hraciu kartičku vylepte nálepkami, vypíšte číslo zákazníckej karty Tankol, napíšte telefónne číslo a podpíšte.

Takto vyplnenú kartičku vhoďte do zlosovacej urny na čerpacej stanici v Starej Ľubovni alebo Novej Ľubovni a ste v hre!

Pravidla súťaže


V prípade otázok nás kontaktujte

TANKOL, s.r.o.

SNP 1588/20, Stará Ľubovňa 064 01

+052 432 45 79